Kto je Antónia Mačingová?

Som andragogička. Mnohým z Vás je tento pojem vzdialený. Byť andragógom znamená predovšetkým pomáhať všetkým dospelým bez rozdielu. Pomáhať im v učení, pretože človek sa učí celý život a každý si to denne uvedomuje, keď chce obstáť v práci, keď chce cieľavedome zmeniť niečo na sebe. Dnes mnoho dospelých netuší, že sa môže obrátiť o radu a pomoc, keď sa rozhodne zásadne zmeniť svoj život (a nepotrebuje psychológa ani psychiatra). Stačí sa len odhodlať a načúvať tým, čo nám vedia poradiť.

Andragogika - sa ako súčasť vied o výchove zameriava na edukáciu dospelého človeka,

- svoje úsilie smeruje na konkrétny čin, ktorý slúži ako pomoc pri riešení jeho problémov, pomáha mu nájsť riešenia a poskytuje mu pomoc v danej, problémovej oblasti života.

Našla som si uplatnenie ako metodický pracovník vzdelávania dospelých v oblasti kultúrno – výchovných, voľnočasových aktivít, kultúre zdravia a jej implementácii do bežného života cez pestovanie, poznávanie a vyhodnotenie účinku a využitia potravy na zvýšenie jeho kvality. Lebo zmena stravy je cesta, zmena osobnosti je cieľ. Výsledkom by malo byť zlepšenie kvality zdravia a vitality aj preto, aby jedinec nadobudol dostatok energie na výkon a kvalitu svojej profesijnej či sociálnej činnosti.

V rámci mojej práce, neformálneho vzdelávania dospelých, som sa kedysi sústredila na vyhľadávanie, zbieranie, spracovávanie a následné poskytnutie informácii o možnostiach zlepšenia kvality života nielen vo vyššom veku, ktorá sa prejaví po zmenách určitých zdedených i získaných vzorcoch v priebehu života z rodiny či spoločnosti. Výsledkom sú moje knihy a iné publikácie, články v časopisoch, účinkovanie v TV a rozhlasové relácie.

Moje heslo: „Poriadok v hlave = poriadok na tanieri = poriadok v tele“

môžete prispôsobiť akejkoľvek situácii a za zvyšné dve premenné po poriadku v hlave, si môžete dosadiť ľubovolné situácie z vášho života, ktoré vás teraz najviac „trápia“.

Práve cez „poriadok na tanieri“, zmenu bežných stravovacích návykov, ktorej účinok sa na viditeľnej úrovni spomedzi iných zmien prejaví najrýchlejšie ( niektorí jedinci potrebujú práve takéto, viditeľné potvrdenie ), ukazujem ľuďom, že aj v iných oblastiach nášho života, ktoré nie sú viditeľné, sa po určitom čase prejaví akákoľvek zmena, pre ktorú sa vnútorne rozhodli.

Aj zmena našich mentálnych návykov sa postupne odrazí v zmenenej kvalite našich sociálnych väzieb.

Dôležité ale je rozpoznať problém, uvedomiť si, čo v nás je ten faktor, ktorý ho podporuje a začať pracovať na jeho trvalej zmene. V rámci mojej práce je to napríklad aj problém so sústavným striedaním diét či už kvôli zdraviu, alebo vonkajšej kráse, hľadaním pomoci zvonka namiesto toho, aby sme nastolili zmenu v sebe… Tiež sa snažím poukázať na to, že výsledok našich rozhodnutí siaha ďalej, ako odráža naše zrkadlo…

Vo svojej činnosti budem naďalej hľadať riešenia , ako odstrániť dôsledky podsúvaných,  nesprávnych vzorcov, ktorých výsledkom je súčasný stav populácie. Zmenou seba samých, môžeme byť príkladom pre svoje okolie. Lebo práve naša zmena je najlepším príkladom nášho stavu a snaženia.

Kvalita prostredia, ktoré si okolo seba vytvárame určuje kvalitu nášho života. Myslíme na to aj pri odovzdávaní našich vrodených, získaných a hlavne zmenených vzorcov :).

Antónia Mačingová

… prečítajte si ďalej: Môj príbeh, alebo Ako som sa vyliečila… >>>

Máte otázku? Napíšte nám.

Máte otázku ohľadom donášky?
Zavolajte nám.