Prevádzkovateľ/prevádzkovatelia (podľa dokumentu Všeobecné obchodné podmienky) sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred stratou, odcudzením, poškodením, neoprávneným prístupom a neoprávneným rozširovaním. Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupňovať osobné údaje tretím osobám iba na základe pravidiel, popísaných v tomto dokumente.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Objednávky

1. Kupujúci podpisom Zmluvy alebo odoslaním objednávky alebo emailovej objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov v rozsahu a spôsobom podľa tohto článku a udeleného súhlasu. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ je na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oprávnený získavať a spracúvať v informačných systémoch údaje Kupujúceho a/ alebo údaje súvisiace s Kupujúcim, ktorými sú:

a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo Klienta, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene Klienta, alebo meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b) telefónne číslo/čísla, e-mailovú adresu/adresy alebo iné kontaktné a identifikačné údaje Kupujúceho, fakturačnú adresu, označenie osôb a zamestnancov Kupujúceho oprávnených vykonávať v jeho mene podľa Zmluvy, ako aj ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou Zmluvy, 
c) údaje o vyúčtovaní služieb, výška neuhradených záväzkov, ako aj iné údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy.

Osoby oprávnené konať v mene Kupujúceho sa považujú za Dotknuté osoby a osoby, ktoré určí a oznámi Kupujúci Predávajúcemu, aby za neho objednávali a preberali uhradené Produkty podľa Zmluvy, sú pomenované ako Zodpovedné osoby.

Predávajúci bude spracúvať údaje podľa tohto článku v nevyhnutnom rozsahu na účely:

a.a) uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny a ukončenia, 
a.b) fakturácie, prijímania a zúčtovania platieb, vedenia, vymáhania a postupovania pohľadávok, poskytovania starostlivosti o Klienta vrátane vybavovania sťažností a reklamácií a zodpovedania otázok Klienta alebo osoby konajúcej v mene Klienta, 
a.c) priameho marketingu, prípadne 
a.d) na iné účely a v inom rozsahu, ak to dovoľuje alebo stanovuje osobitný právny predpis.

4. Kupujúci je uzrozumený s tým, že hovory na zákazníckych linkách prevádzkovateľa môžu byť zaznamenávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, pričom je o tejto skutočnosti povinný informovať Dotknuté osoby. 
5. Predávajúci sa zaväzuje, že na zaznamenávanie hovorov bude Kupujúci a/alebo Dotknutá osoba a/alebo Zodpovedná osoba na úvod hovoru upozornená, pričom za súhlas s touto formou získania a spracovania údajov sa považuje aj súhlas získaný počas volania, ak volajúcej/volanej osobe je daná možnosť takéto volanie odmietnuť alebo ho zrušiť. Na spracovanie osobných údajov získaných v súvislosti s telefonickým hovorom na zákaznícku linku Spoločnosti sa vzťahujú ustanovenia tohto článku.
6. Kupujúci poskytuje prevádzkovateľovi súhlas podľa tohto článku VOP dobrovoľne, na dobu neurčitú, až do jeho písomného odvolania.
7. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke správu, zbierame údaje, ktoré sú odoslané vo formulári a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

Pri prehliadaní stránky získavame údaje ako IP adresu, lokalitu a user-agent, pre analytické účely.

Čo zhromažďujeme a uchovávame

Počas vašej návštevy na našich webových stránkach budeme zaznamenávať:

 • Produkty ktoré ste si prezerali: tento údaj je používaný napr. na zobrazenie naposledy videných produktov
 • Poloha, IP adresa a typ prehliadača: toto použijeme na účely ako výpočet daní či poštovného
 • Adresa doručenia: tento údaj je používaný napr. na kalkuláciu poštovného pred zadaním a odoslaním objednávky
 • Cookies budeme používať aj na sledovanie obsahu košíka, zatiaľ čo budete prechádať našu webovú stránku

Keď u nás nakúpite, požiadame vás o poskytnutie informácií vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, údajov o kreditnej karte/platbe a voliteľných informácií o účte ako používateľského mena a hesla. Tieto informácie použijeme na účely, ako napríklad:

 • Zasielanie informácií o vašom účte a objednávke.
 • Odpovedanie na vaše požiadavky, vrátane refundácií a sťažností
 • Spracovanie platieb a ochrana pred podvodom
 • Nastavte svoj účet pre náš obchod
 • Dodržiavame všetky zákonné povinnosti, ktoré máme. Napríklad výpočet daní.
 • Pomôžte nám zlepšíť našu ponuku
 • Pošleme vám marketingové oznámenia, ak sa rozhodnete pre ich odber
 • Ak si vytvoríte účet, uložíme vaše meno, adresu, e-mail a telefónne číslo, ktoré budú použité na vyplnenie údajov v pokladni pri vašich objednávkach.

Uložíme taktiež komentáre alebo hodnotenia, ak ich sa rozhodnete zanechať.

Kto v našom tíme má prístup

Členovia nášho tímu majú prístup k informáciám, ktoré nám poskytnete. Napríklad administrátori aj správcovia obchodov majú prístup:

 • Informácie o objednávke ako, čo bolo zakúpené, kedy, kde sa má odoslať, a
 • Informácie o zákazníkovi, ako je vaše meno, e-mailová adresa a informácie o fakturácii a dodaní.
 • Členovia nášho tímu majú prístup k týmto informáciám, ktoré pomáhajú spracovávať objednávky, reklamácie a venovať sa vašim otázkam.

Platby

Prijímame platby prostredníctvom služby Stripe.com. Pri spracovávaní platieb sa niektoré vaše údaje odošlú do služby Stripe.com vrátane informácií, ktoré sú potrebné na spracovanie alebo podporu platby, ako je celková suma nákupu a fakturačné údaje.

S kým zdieľame vaše údaje

Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Máte otázku? Napíšte nám.

Máte otázku ohľadom donášky?
Zavolajte nám.