Kdo je Antónia Mačingová?

Jsem andragogička. Mnohým z Vás je tento pojem vzdálený. Být andragógem znamená především pomáhat všem dospělým bez rozdílu. Pomáhat jim v učení, protože člověk se učí celý život a každý si to denně uvědomuje, když chce obstát v práci, když chce cílevědomě změnit něco na sobě. Dnes mnoho dospělých netuší, že se může obrátit o radu a pomoc, když se rozhodne zásadně změnit svůj život (a nepotřebuje psychologa ani psychiatra). Stačí se jen odhodlat a naslouchat těm, co nám umí poradit.

Andragogika - se jako součást věd o výchově zaměřuje na edukaci dospělého člověka,

- své úsilí směřuje na konkrétní čin, který slouží jako pomoc při řešení jeho problémů, pomáhá mu najít řešení a poskytuje mu pomoc v dané, problémové oblasti života.

Našla jsem si uplatnění jako metodický pracovník vzdělávání dospělých v oblasti kulturně – výchovných, volnočasových aktivit, kultuře zdraví a její implementaci do běžného života přes pěstování, poznávání a vyhodnocení účinku a využití potravy pro zvýšení jeho kvality. Neboť změna stravy je cesta, změna osobnosti je cíl. Výsledkem by mělo být zlepšení kvality zdraví a vitality i proto, aby jedinec nabyl dostatek energie na výkon a kvalitu své profesní či sociální činnosti.

V rámci mé práce, neformálního vzdelávaní dospělých, jsem se kdysi soustředila na vyhledávání, sbírání, zpracovávání a následné poskytnutí informací o možnostech zlepšení kvality života nejen ve vyšším věku, která se projeví po změnách určitých zděděných i získaných vzorcích v průběhu života z rodiny či společnosti. Výsledkem jsou mé knihy a jiné publikace, články v časopisech, účinkování v TV a rozhlasové relace.

Moje heslo: „Pořádek v hlavě = pořádek na talíři = pořádek v těle“

můžete přizpůsobit jakékoliv situaci a za zbylé dvě proměnné po pořádku v hlavě, si můžete dosadit libovolné situace z vašeho života, které vás nyní nejvíce "trápí".

Právě přes “pořádek na talíři”, změnu běžných stravovacích návyků, jejíž účinek se na viditelné úrovni mezi jiných změn projeví nejrychleji (někteří jedinci potřebují právě takové, viditelné potvrzení), ukazuji lidem, že i v jiných oblastech našeho života, které nejsou viditelné , se po určitém čase projeví jakákoliv změna, pro kterou se vnitřně rozhodli.

I změna našich mentálních návyků se postupně odrazí ve změněné kvalitě našich sociálních vazeb.

Důležité ale je rozpoznat problém, uvědomit si, co v nás je ten faktor, který ho podporuje a začít pracovat na jeho trvalé změně. V rámci mé práce je to například i problém se soustavným střídáním diet ať už kvůli zdraví, nebo vnější kráse, hledáním pomoci zvenčí namísto toho, abychom nastolili změnu v sobě … Také se snažím poukázat na to, že výsledek našich rozhodnutí sahá dále, jak odráží naše zrcadlo …

Ve své činnosti budu nadále hledat řešení, jak odstranit důsledky podsouvání, nesprávných vzorců, jejichž výsledkem je současný stav populace. Změnou sebe samých, můžeme být příkladem pro své okolí. Neboť právě naše změna je nejlepším příkladem našeho stavu a snažení.

Kvalita prostředí, které si kolem sebe vytváříme určuje kvalitu našeho života. Myslíme na to i při předávání našich vrozených, získaných a hlavně změněných vzorců :).

Antónia Mačingová

… přečtěte si dále: Můj příběh, nebo Jak jsem se vyléčila … >>>

Máte otázku? Napíšte nám.

Máte dotaz ohledně rozvozu?
Zavolejte nám.